پزشکی سلامت

كليد عمر طولانى در سلول هاى بنيادى مغز

كليد عمر طولانى در سلول هاى بنيادى مغز

سلول بنيادي چيست؟

سلول بنيادي نامي كلي است و به گروهي از سلول هاي بدن گفته مي شوند كه داراي چند وپژگي مهم مي باشند:

1) اين سلول ها تخصص نيافته هستند.

2) مجددا در بدن از طريق تقسيم سلولي خود را توليد و تكثيرمي كنند.

3) عمري طولاني دارند.

4) در شرايط آزمايشگاهي، مي توان آنها را به سلول هايي متخصص با اعمال و فعاليت مشخص تبديل كرد . به عبارتي در محيط كشت و در مجاورت عوامل مغذي خاصي با دست كاري يك سلول بنيادي در حالت پايه, در سلول ژن هايي را فعال نموده و سلول بنيادي مجبور به ايجاد عواملي پروتئيني در داخل و سطح خود مي شود و در نهايت به يك سلول مشخص تبديل مي شود .

سلول هاي بنيادي تقريبا در همه بافت هاي بدن يافت مي شوند و به نوعي مسئول ترميم آنها هستند. اين سلول ها داراي انواع متفاوتي مي باشند. بدون توجه به انواع سلول هاي بنيادي اين خواص در همه آنها ديده مي شود.

روشهای سریع اضافه وزن در بانوان

سلول هاى بنيادى مغز مى توانند شاه كليد افزايش طول عمر و مهار فرايند پيرى باشند. اين سلول ها در هيپوتالاموس مغز واقع شده اند، منطقه اى كه برخى هورمون ها و مولكول هاى سيگنال دهنده را توليد مى كند. پژوهشــگران با تزريق اين سلول ها به موش هاى آزمايشگاهى ميانسال مشاهده كرده اند كه روند افت عملكردهاى مغز و قــدرت ماهيچه ها در آن ها مهار شده است. پژوهشگران «دانشــكده ى پزشــكى آلبرت اينشتين» در نيويورك به سرپرستى «دانگشنگ كاى»، استاد عصب شناسى اين دانشكده، متوجه شدند با افزايش عمر موش ها، سلول هاى بنيــادى در هيپوتالامــوس مغــز ناپديد مى شــوند. وقتى پژوهشــگران ويروس هايى به موش ها تزريق كردند كه اين سلول ها را نابود مى كرد، سرعت پيرى در اين موش ها شدت گرفت و عوارضــى مانند فراموشــى، از دســت دادن قدرت ماهيچه ها، كاهش استقامت و ناتوانى در موقعيت يابى در آن ها مشاهده شد. اين موش ها همچنين زودتر از موش هاى همسن خود كه در گروه كنترل قرار داشتند، مردند. در آزمايش بعدى، پژوهشگران سلول هاى بنيادى گرفته شده از هيپوتالاموس موش هاى تازه متولدشده را به مغز موش هاى ميانسال تزريق كردند.

پس از چهار ماه، اين موش هاى ميانسال از توانايى هاى شناختى و قدرت ماهيچه اى بهترى نسبت به ديگر همسالان خود در گروه كنترل برخوردار بودند و به طور متوسط، 10درصد بيشتر عمر كردند. به گفته ى پژوهشگران، اين سلول هاى بنيادى مولكول هايى به نام ميكروRNA را در مايع مغزى-نخاعى آزاد مى كنند كه عملكرد ژن ها را تنظيم مى كنند. با تزريق همين ميكروRN ها به مغز موش هاى ميانسال، پژوهشگران دوباره مشاهده كردند كه افت توانايى هاى شناختى و تحليل عضلانى موش ها متوقف شده است.

در گام بعدى، پژوهشگران مى خواهند تشخيص دهند كه كدام يك از هزاران نوع ميكروRNA در فرايند پيرى نقش دارند و پس از آن، به بررسى وجود مكانيسم هاى مشابه در نخستيان انســان ريخت بپردازند. اگر نتايج موفقيت آميــز بود، آن گاه مى توان به آزمايش هاى بالينى روى داوطلبان فكر كرد. يكى از مهم ترين موضوعاتى كه در تحقيقات بعد بايد مورد بررسى قرار بگيرد، يافتن ارتباط بين اين سلول هاى بنيادى و ديگر مكانيسم هاى فيزيولوژيك پيرى است. براى نمونه، ممكن است آن ها در تنظيم فعاليت نورون هايى كه هورمون GnRH را ترشح مى كنند، نقش داشته باشند.

GnRH يكى از اسرار نهفته در هيپوتالاموس است كه با فرايند پيرى ارتباط دارد. با اين حال، يك چيز مشخص است. اگر قرار باشد درمانى براى پيشگيرى از پيرى بر سلول هاى بنيادى هيپوتالاموس وجود داشته باشد، بايد آن را از ميانســالى آغاز كرد، پيش از آن كه توانايى ماهيچه ها و متابوليسم بدن به شكل بازگشت ناپذيرى از دست برود.

منبع : ماهنامه دانستنی ها

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن