نجوم

درمورد سیاره های فراخورشیدی چه می دانید؟

سیاره های فراخورشیدی

 

«سياره ى فراخورشــيدى» به ســياره اى گفته مى شــود كه خارج از سامانه ىخورشيدى قرار دارد و به دور ستاره اى غير از خورشيد ما در گردش است.

به طوركلى، سيارات فراخورشيدى را در شش شاخه رده بندى مى كنند كه عبارتند از:

غول هاى گازى: اين دنياهاى عظيم با جرمى چندصد مرتبه بيشــتر از جرمزمين، خيلى شبيه سيارات مشترى و كيوان هستند. آن ها عمدتا از گاز ساختهشده اند و شايد هسته اى از جنس فلز مذاب يا صخره داشته باشند.

مشترى هاى داغ: اين غول هاى گازى در فاصله اى نزديك ستاره ى مادرشاندر گردش هســتند و با سد كردن نور ســتاره هنگام عبور از مقابلش، به سادگىشناسايى مى شوند. از نظر فيزيكى شبيه سياره ى مشترى هستند، اما چنان نزديكستاره شان مى چرخند كه جوشان بريان شده است.

نپتون هاى داغ: اين سيارات اندازه اى مشابه ســياره ى نپتون دارند و خيلىنزديك ستاره شان در گردش هستند. به دليل اندازه ى نسبتا بزرگ، به سادگى باتلسكوپ هاى زمينى و فضايى شناسايى مى شوند.

ابرزمين ها: جرم اين سيارات از زمين بيشتر است، اما سبك تر از سياره ى نپتونهستند. برخلاف نامشان، همه ى ابرزمين ها سياراتى زمين آسا نيستند؛ بعضى ازآن ها جهنمى سوزان و بعضى دنيايى يخ زده هستند.دنياهاى آبى: اين سيارات اقيانوسى، عمدتا از آب ساخته شده اند.

تصور مى شودبعضى از آن ها داراى جوى ضخيم باشند كه از آب مايع روى سطحشان حفاظتمى كند؛ اما بقيه دنياهايى داغ، بخارگرفته و ناپايدار هستند.

سيارات ولگرد: اين فراخورشيدى ها ظاهرا در ميانه ى فضا آواره هستند، زيرا بهجاى چرخش به دور يك ستاره، مستقيما به دور مركز كهكشان در گردشند.

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن