آموزشاندروید

چگونگی تغییر انداره قلم در آیفون

اپلیکیشن موبایل

 

اندازه قلم (Font )نوشــته ها در آیفون به گونه اي تنظیم شده که براي اکثر افراد خوانا باشد. با این حال ممکن است برخی کاربران به دلیل مشکلات بینایی نتوانند متون را در ابعاد پیش فرضی که آیفون در نظر گرفته به راحتی مشــاهده کنند یا حتی ممکن اســت در حالت معکوس، برخی افراد تمایل داشــته باشند نوشته ها در اندازه کوچکتري نمایش داده شود. در این شرایط میتوانید با طی مراحلی ساده، اندازه قلم را به دلخواه خود تغییر دهید.

دستگاههاي مجهز به آي اواس 7 وقدیمی تر

1 به صفحه اصلی دســتگاه مراجعه کرده و اپلیکیشــن Settings را اجرا کنید.

2 از صفحه تنظیمات روي General فشار دهید.

3 در ادامه روي Size Text فشار دهید.

4 با کشیدن نوار لغزنده به سمت چپ، اندازه قلم را کوچکتر و با کشیدن آن به سمت راست، اندازه قلم را بزرگتر کنید.

5 در پایان پس از انتخاب اندازه قلم دلخواه کافیست روي کلید اصلی دستگاه فشار دهید تا تغییرات ذخیره شود.

دستگاه هاي مجهز به آي اواس 8 و جدیدتر

1 در همه دســتگاه هاي مجهز به آي اواس 8 ،9 ،10 و 11 کافیست ابتدا به Settings مراجعه کنید.

2 در ادامه گزینهBrightness and Display را فشــار داده و پس از آن Size Text را فشار دهید.

3 نوار لغزنده را به ســمت راست یا چپ بکشــید تا اندازه قلم کوچکتر و بزرگتر شود. ( متن  adjust to your preferred reading size belowApps that support Dynamic Text will نتیجه تغییر اندازه قلم را در همان لحظه به شما نشان میدهد)

4 کلید اصلی دستگاه را فشار دهید تا تغییرات ذخیره شود.

نمایش با قلم خیلی درشت تر

1 چنانچه با اعمال تغییرات اشــاره شــده هنوز هم اندازه قلم براي شما مناســب نیســت و می خواهید اندازه بیشتري را به قلم نوشــته ها در آیفون اختصاص دهید، می توانید با مراجعه به Settings روي General فشــار دهید و در ادامه به بخش Accessibility وارد شوید.

2 حالا کافیســت گزینه Text Larger را فشــار دهید و کلید وضعیت Sizes Accessibility Larger را فعال کنید.

3 تنها کار باقیمانده کشیدن نوار لغزنده به سمت راست براي افزایش بیش از پیش اندازه قلم است.

4 در پایان نیز همچون مراحل قبل با فشــار کلید اصلی دستگاه، تغییرات را ذخیره کنید.

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن