تکنولوژیموبایل

ایجاد نظر سنجی دو گزینه ای در استوری

نظر سنجی در استوری

 

دیزى دوســت دارید یا قرمه سبزى؟ چاق هســتید یا لاغر؟ فوتبال یا والیبال؟ این ســوالها و بسیارى از ســوالهاى دو گزینهاى ازجمله پرســش هایى هســتند که با مطرح کردن آنها مى توانید پاســخ هاى بسیارى دریافت کنید و مطمئنا هر کاربرى در پاسخ به چنین سوالاتى براى پاسخ خود دلایلى دارد. یکــى از امکاناتى که اینســتاگرام به اســتورى هاى خــود اضافه کــرده و اســتفاده از اســتورى را بیش از پیش جذاب کــرده، قابلیت پرســیدن همین ســوالات و به عبارت دقیقتر ایجاد نظرسنجى هاى دو گزینــه اى در اســتورى اســت. به کمــک این نظر ســنجى هاى ســاده و ســریع، کاربران مى توانند بــا انتخاب هریــک از دو گزینه موجود، پاســخ را به شــما ارائه کنند و شــما نیز مى توانید در کسرى از ثانیه و در هر لحظه نتایج پاســخ هاى ارائه شــده توسط کاربران را مشاهده کنید. دوســت دارید شــما نیز یک نظر سنجى با ســوال مورد نظرتان در استورى اینستاگرام منتشر کنید؟ همین حالا گوشى را در دست گرفته و طبق روش زیر مراحل انجام این کار را دنبال کنید:

و طبق روش زیر مراحل انجام این کار را دنبال کنید:

1 ابتدا اپلیکیشن اینستاگرام نصب شده روى دستگاه هوشمند خود را به آخرین نسخه به روز رسانى کنید.

2 اینستاگرام را اجرا کرده و پس از ورود به محوطه کاربرى خود به صفحه اصلى که با آیکون خانه مشخص شده مراجعه کنید.

3 صفحه را به ســمت راست بکشــید یا از بالا ـ سمت چپ روى آیکون پروفایل خود فشار دهید.

4 بــا اســتفاده از گزینه هاى موجود، یک عکــس جدید بگیرید یا از گالرى خود عکســى را انتخاب کنید.

5 صفحه را از پایین به بالا بکشید یا روى آیکون افزودن اموجى (Emoji )فشار دهید.

6 از میان استیکرهاى موجود، اســتیکر Poll را انتخاب کنید.

7 عنــوان ســوال نظرســنجى را وارد کــرده و در ادامــه عناوین مربوط بــه هریک از گزینه هاى پاسخ را نیز وارد کنید.

8 استیکر نظرسنجى را در موقعیت و ابعاد دلخواه روى تصویر قرار داده و با انتخاب گزینه هاى Next و پس از آن Story Your گزینه Sendرا فشار دهید تا استورى شما به همراه نظر سنجى اختصاص یافته ارسال شود.

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن