آموزشاندروید

تنظیمات یادداشت خصوصی در آیفون

یادداشت خصوصی در آیفون

 

همانطور که می دانید همه دســتگاه هاي هوشمند براي حفاظت از اطلاعات شــخصی شما به رمز عبور، پین کــد یا دیگر روشهاي حفاظتی براي جلوگیري از دسترسی افراد غیرمجاز به دستگاه هوشمندتان مجهز هستند. آیفــون و آیپــد نیــز همچون دیگر دســتگاه ها از این قابلیت بهره مند بــوده و با روشهاي مختلفی میتوانید دسترســی به اطلاعات ذخیره شــده در دستگاه را مسدود کنید. این روش حفاظتی نســبتا خوب اســت، اما اگــر بخواهید اطلاعاتــی بســیار محرمانــه را در دستگاه هوشمندتان یادداشت کنید پیشنهاد می شــود علاوه بر قفل حفاظتی اولیه دســتگاه، قفل دیگري را نیز روي یادداشت خود فعال کنید که براي انجــام این کار در آیفون و آیپد مجهز به آي او اس 11 می توانید از این روش کمک بگیرید:

1 اپلیکیشــن Notes را اجــرا کــرده و روي نام یادداشــت مورد نظر، انگشــت خود را به سمت چپ بکشید.

2 از میان آیکون هاي به نمایش درآمده روي آیکون قفلی که به رنگ خاکستري است فشار دهید.

3 رمــز دلخواه خــود را در کادرهاي موردنظر وارد کرده و در پایان براي تائید رمزگــذاري روي Done فشار دهید.

4 حــالا بــه فهرســت یادداشتها باز گردید، می بینید قفــل یادداشــت در حالت باز اســت. با فشــار گزینه Lock Now در پایین صفحه، یادداشت قفل شــده و متن پیش نمایش آن نیز حذف می شود.

نکتــه: براي حــذف قفل یادداشــت کافی اســت مرحلــه 1 را تکــرار و مجــدد روي آیکــون قفــل فشار دهید.

توجه: براي دسترسی به یادداشت کافی است پس از انتخاب آن رمز اختصاص یافته را وارد کرده یا به کمک تاچ آیدي از رمز عبور کنید. همچنین براي قفل کردن مجدد نیز کافی است روي آیکون قفل در بالاي یادداشت فشار دهید.

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن