آموزشکامپیوتر-اینترنت

ایجاد موقعیت زنده در تلگرام

موقعیت زنده در تلگرام

تلگــرام روز به روز امکانات بیشــتري را در اختیار کاربــران قرار می دهــد. هنگامی که این اپلیکیشــن قابلیــت ارســال موقعیــت جغرافیایــی را در اختیار کاربران قــرار داد بســیاري از افراد به جاي ارســال آدرس خود به صورت نوشــتاري، از این قابلیت کمک گرفتــه و موقعیت دقیق خود را براي دیگران ارســال می کردند. همچنین این قابلیت به ســرعت به ابزاري بــراي پیدا کــردن افراد یک خانواده در مســافرت ها تبدیل شــد و اکنون با توســعه این قابلیت، آرامش و امنیت بیشــتر نیز به کاربــران به صورت رایگان هدیه شده است. موقعیت زنده از جمله امکاناتی اســت که در نسخه جدید اپلیکیشن تلگرام ایجاد شده و به شما این امکان را می دهــد تا موقعیت مکانی خــود را به صورت زنده با به روزرسانی لحظ هاي با کاربر مورد نظر خود به اشتراك بگذارید. به این ترتیب چنانچه همســر، فرزند یا هر فرد دیگري از خانواده شما قصد دارند به مکانی ســفر کنند قادر خواهند بود با ارســال موقعیت زنده خود، در لحظه شما را از موقعیت مکانی خود مطلــع کنند. براي اســتفاده از این قابلیت کافی است این مراحل را دنبال کنید:

1 تلگرام را در دستگاه هوشمندتان به آخرین نسخه به روزر سانی کنید.

2 پنجره ارســال پیام به کاربر مورد نظر را باز کنید. (امکان ارســال موقعیت زنــده در گروه ها و کانال نیز وجود دارد)

3 روي آیکون ارسال پیوست فشار دهید.

4 گزینه Location را فشار دهید.

5 پس از باز شدن نقشه و تشخیص موقعیت مکانی فشار Share My Live Location گزینه روي دهید.

6 مــدت زمــان دلخــواه را از میــان گزینه هاي 15 دقیقه، یک ساعت و 8 ساعت انتخاب کنید.

7 روي گزینــه Share فشــار دهیــد تا موقعیت مکانی شــما براي مدت انتخاب شــده به صورت زنــده بــراي کاربر مورد نظر ارسال شود.

توجه: براي توقف ارسال موقعیت کافی اســت روي نقشه فشــار داده و Stop Sharing location گزینه را فشار دهید.

 

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن