آموزشکامپیوتر-اینترنت

ایجاد پروفایل های مختلف در فایرفاکس

پروفایل ها در فایرفاکس

مرورگــر فایرفاکــس همچون مرورگر کــروم از قابلیــت ایجاد چنــد پروفایل، براي اســتفاده از مرورگر بــراي کارهاي مختلف با داشــتن تنظیمات متفاوت، لیست بوکماركهاي مختلف و… پشتیبانی میکند، اما این قابلیت در فایرفاکس برخلاف کروم پنهان اســت و کاربران نمی تواننــد به راحتــی پروفایل هاي کاربري دلخواهشــان را ایجاد و بین آنها سوئیچ کنند. اگر به انجام ایــن کار اصرار دارید و می خواهید یکبار براي همیشه پروفایل هاي کاربــري در فایرفاکس را ایجاد کرده و از پروفایل هاي مختلف در این مرورگر استفاده کنید، می توانید از این ترفند کمک بگیرید:

ایجاد پروفایلها

1. در نــوار آدرس مرورگــر عبــارت profiles:about را تایپ کرده و کلید اینتر را فشار دهید.

2 .در صفحه مدیریت پروفایل ها روي گزینه Create a New Profile  کلیک کنید.

3 .در صفحــه راهنماي ایجاد پروفایل جدید، یک نام دلخــواه براي پروفایلتــان وارد کنید. بهعنــوان مثال عبــارتProfile Work را براي ایجاد پروفایــل مرتبط با امور کاري خود واردکنید.

4 .پــس از ایجــاد پروفایــل، روي گزینــه  Set as default profile  کلیــک کنید تا ایــن پروفایل به پروفایل پیش فرض مرورگر تبدیل شود.

5. حالا کافیســت مرورگر را ببندید و دوباره آن را اجرا کنید تا پروفایل جدیدي که انتخاب کرده ایدبراي شما اجرا شود.

نکته: در ایــن روش براي تعویض پروفایل باید دوبــاره عبــارت profiles:about را در نــوار آدرس وارد کــرده، پروفایل موردنظر را بــه پروفایــل پیش فرض تغییــر دهید و با بســتن و باز کردن مجدد مرورگر، بین پروفایل ها جابه جا شوید.

نکته: براي حذف هریــک از پروفایل ها می توانید در همین بخش از گزینــه Remove اســتفاده کنیــد، اما توجه داشــته باشــید بــا حذف یک پروفایل، همــه بوکماركها، رمزهــاي عبور و دیگر اطلاعات مرتبط بــا آن پروفایل نیز حذف میشود.

استفاده همزمان چند پروفایل

1 .در صفحــه مدیریــت پروفایل هــا گزینه Launch profile in new browser وجــود دارد، امــا با کلیک روي ایــن گزینه در حالت پیش فــرض پروفایل مورد نظر شــما در پنجره جدید اجرا نمی شــود، چرا که فایرفاکس نمی تواند در یــک لحظه دو پروفایل مختلف را اجرا کند. براي اجراي همزمان چند پروفایل در مرورگر کافی اســت روي آیکون میانبر مرورگر از دسکتاپ، نوار وظیفه یا هر بخش دیگري که با کلیک روي آن مرورگر را اجرا می کنید کلیک راست ماوس را فشار دهید.

2 .از منوي به نمایش درآمده گزینــه Properties را انتخاب کرده و پس از باز شدن پنجره مشخصات میانبر، بهتب Shortcut بروید.

3.در انتهاي متن وارد شده درکادر Target یــک فاصله مجازي (Space )ایجاد کرده و عبارت زیر را به آن اضافه کنید: -no-remote

4 با کلیک روي OK تغییرات را ذخیره کــرده و مرورگر را اجرا کنید.

5 .اکنــون بــا تایــپ عبــارت profiles:about در نوار آدرس و ورود به بخش مدیریت پروفایل ها می توانید روي گزینه Launch profile in new browser مربوط به هر پروفایل کلیک کنید تا مرورگر در پنجره جدید با پروفایل مورد نظر شما فراخوانی شود.

نکته: براي تشخیص هر پروفایل می توانید از منوي روي کلیک کرده و درAdd-ons بخشThemesیک نام مشخص و مرتبط با هر پروفایل را وارد کنید.

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن