اپلیکیشنتکنولوژی

فناوری های نو – قسمت دوم

فناوری های نو

همراه راننده

 هر قدر کمیت و کیفیت ارتباط بین یک راننده با رانندگان دیگر افزایش یابد، ایمنى بیشترى نیز در جاده ها حکمفرما خواهد بود. همراه راننده با وجود اینکه راه حل هایى نظیر ســامانه هاى پیشرفته ناوبرى خودروهاى هوشمند تا کنون به بازار عرضه شده است، اما بیشتر آنها معمولا بســیار پر هزینه به شــمار مى رود. به همین دلیل «کار وینک» (Wink Car )مى تواند گزینه جذابى براى رانندگان باشد. «کار وینک» درواقع یک مجموعه شامل سامانه دریافت و تحلیل فرمان صوتى، صفحه نمایش قابل نصب روى شیشه عقب خودرو و نیز یک پنل خورشــیدى اســت. راننده براى استفاده از این گجت کافى است فرمان مورد نظر را به صورت صوتى اعلام کند. براى نمونه فرض کنید تصادفى رخ داده و راننده عقبى از آن اطلاع ندارد،کافى است عبارت «تصادف در جلو» را به «کار وینک» بگوییم تا تصویر یک تصادف و عبارت مذکور روى نمایشگر عقب خودرو ظاهر شده و راننده عقبى از ماجرا مطلع شود.

طراحى هوشمند داخلى

معماران و کارشناســان طراحى داخلى معمولا از نرم افزارها یا ابزارهاى پیچیده براى طراحى استفاده مى کنند. به همین دلیل شاید کاربران معمولى نتوانند از این ابزارها بهره مند شــوند. آرکى اسکچ (ARCHISKETCH )ابزارى هوشمنداست که مى تواند امکان طراحى داخلى خانه یا محل کار را در اختیار کاربران معمولى قرار دهد. این وسیله داراى حســگر و نیز نور لیزر است. براى استفاده از آرکى اســکچ کافى اســت آن را روى گوشى هوشمند خود قرار دهیم. به این ترتیب به کمک نور لیزر این وســیله مى توانیم ابعاد اتــاق موردنظر را اندازه گیرى کنیم. این اندازه ها به صورت خودکار وارد نرم افزار ویژه اى شــده و محیط موردنظر به صورت دیجیتالى و ســه بعدى شبیه سازى مى شود. در نهایت کاربر مى تواند طراحى مورد نظــر را از طریق افزودن مواردى نظیر انواع مبلمان به انجام رســاند. همچنین به کمک عینک هاى ویژه واقعیت مجازى نیز مى توان این تصویر را به صورت سه بعدى مشاهده کرد.

سه بعدى ساز تصاویر تلفن همراه

احتمــالا گوى هاى شیشــه اى را کــه درون آن تصاویر ســه بعدى وجود دارند، دیده اید. این گوى هــا با فناورى لیزر تولید شده و تصویر جسم موردنظر درون شیشه ایجاد مى شود. چنین گوى هایى معمولا جنبه تزئینى دارند، اما ممکن اســت براى مقاصد دیگرى ازجملــه آموزش نیز به کار روند. در این میان، یک استارتآپ به فکر طراحى ابزارى ساده براى تولید چنیــن تصاویرى افتاد که قابلیت حرکت نیــز دارند. این ایده اولیه موجب شــکل گیرى هولهو (HOLHO )شد. هولهو ساختارى مشــابه یک هرم دارد که کاربر مى تواند آن را روى صفحه نمایش گوشــى هوشمند یا تبلت خود قرار دهد. تصویر متحرك مورد نظر روى صفحه نمایش از قسمت نوك هر موارد آن شده و به این ترتیب به شکل سه بعدى نمایش داده مى شود. این گجت قادر اســت تصاویرى شــگفت انگیز نظیر حرکت حیوانات را به صورت ســه بعدى شبیه ســازى کند. این وسیله 33 دلار قیمت داشته و زمستان امسال به بازار عرضه مى شود.

چوب جادویى دیجیتال

در دنیاى دیجیتال، بسیارى از کارهایى که تا پیش از این نا ممکن به نظر مى رســید، امکان پذیر شده است. ییهاو وند (Wand Yeahaw )یکى از این ابزارهاســت که مى تواند یک چوب جادویى را در اختیارتان قرار دهد تا با حرکت دادن آن هر چیــزى را بیافرینید! براى اســتفاده از این گجت که شباهت زیادى به یک قاشق دارد، کافى است ابتدا اپلیکیشن ویژه آن را روى گوشــى یــا تبلت خود باز کرده و ســپس ییهاو ونــد را جلوى دوربین آن حرکــت دهید. به این ترتیب تصویرى سه بعدى از حرکت این چوب جادویى ایجاد مى شود. کاربر به راحتــى مى تواند این تصویر را به صورت ســه بعدى چرخش داده یا ابعاد و رنگ آن را تغییر دهد. درواقع با کمک فناورى واقعیت افزوده مى توانید تصویر شــىء موردنظر را در دنیاى واقعى مشــاهده کنید. همچنین مى توان فایل تصویر ایجاد شده را به دستگاه چاپگر سه بعدى ارسال کرد تا نمونه فیزیکى آن به دست آید.

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن