آموزشترفندها

مترجم گوگل در مرورگر کروم

مترجم گوگل

مترجــم گــوگل یکــی از قدرتمندتریــن مترجم هاي هوشــمندي به شــمار می رود که اکثر زبان هاي دنیا ازجمله زبان فارســی را پشــتیبانی کرده و ترجمه از فارســی یا به فارســی را بخوبی به شــکلی که مفهوم کلی یک مطلب را دریافت کنید، در اختیار شــما قرار می دهد. آیا میدانید این قابلیت بســیار مفید می تواند به شکلی بسیار ساده در مرورگر کروم در اختیار شــما قرار گیرد تــا به عنوان مثال با مراجعه به یک ســایت به زبان چینی یا روسی نیز بسادگی عملیات ترجمه ســایت به زبان موردنظر را اجرا کنید؟

با اجراي این ترفند می توانید قابلیت ترجمه سریع در کروم را فعال کنید.

1 .مرورگر کروم را اجرا کــرده و از منوي اصلی روي گزینه Settings کلیک کنید.

2 .در پاییــن صفحــه تنظیمــات روي گزینــه Advanced کلیک کــرده و در بخش Languages روي گزینه Language کلیک کنید.

3 .در این مرحله فهرستی از زبان ها به ترتیب اولویت براي شــما نمایش داده می شــود. با کلیــک روي گزینه language Add می توانیــد زبان هایــی را که به آن مســلط هستید به فهرست اضافه کنید. (به عنوان مثال زبان فارسی یا انگلیسی یا هر دو زبان)

4 .در ادامه با فعال ســازي کلید وضعیت مقابل گزینه Offer to translate pages that aren’t in a read you language هرگاه به ســایتی مراجعه کنید که به زبانی به جز زبان هاي مشخص شده در مرحله 3 باشد، مترجم گوگل پیامی براي ترجمه خودکار ســایت مورد نظر را براي شما نمایش می دهد که با تائید آن، عملیات ترجمه به زبان مورد نظر شما به سرعت انجام می شود.

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن