آموزشترفندها

حالتGodModeدر ویندوز 10

GodMode

همان طور کــه می دانید تنظیمات سیســتم عامل در وینــدوز 10 از دو بخش منــوي Settings و کنترل پنل کلاسیک در اختیار کاربران قرار گرفته است. به عنــوان مثال براي دسترســی به تنظیمــات به روز رســانی ویندوز فقط میتــوان از منوي Settings کمــک گرفــت و در نقطــه مقابل نیــز برخــی تنظیمــات همچــون بخــش مدیریــت ســخت افزار (Manager Device )فقــط از کنترل پنل قابل دسترسی است.

دوست دارید به جاي جست و جوي ابزارهــاي مورد نظر میــان این دو بخــش، همچــون گذشــته بتوانید با مراجعــه به یک بخــش به همه ابزارهــاي مدیریتــی و تنظیمــات ویندوز دسترسی داشته باشید؟ حالت GodMode در ویندوز این امکان را در اختیار شما قرار میدهد و به این روش می توانید نســبت به فعال سازي آن در ویندوز 10 نیز اقدام کنید:

1 .پیــش از هــر چیز مطمئن شوید کاربري وارد شــده به ویندوز از ســطح دسترســی مدیر سیستم برخوردار اســت، سپس روي بخشی خالی از دســکتاپ، کلیک راســت مــاوس را فشــار داده و از منــوي به نمایــش درآمــده گزینه New و سپس Folder را انتخاب کنید.

2 .عبــارت زیر را عینا به عنوان نام پوشه جدید وارد کرده و کلید اینتر را فشار دهید: GodMode.{ED7BA470- 8E54-465E-825C- 99712043E01C}

3 .اکنــون آیکــون پوشــه به آیکون کنترل پنل تغییر خواهد کرد. با دوبار کلیک روي آیکون ایجاد شده می توانید به همه تنظیمات سیستمی در ویندوز دسترسی داشته باشید.

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن