آموزشترفندها

استفاده جالب کلیدهاي کاربردي در نوار لمسی مک!

کاربرد کلیدها در نوار لمسی مک!

اگر به محصولات مک علاقه مند باشــید و مدل هــاي جدید Pro MacBook را دیده باشــید، مطمئنا نوار لمسی بالاي صفحه کلید توجه شما را به خود جلب کرده است. این نوار لمسی هوشــمند باتوجه به اپلیکیشنی که شما اجــرا می کنید، تغییر حالت می دهد و ابزارهاي مختلفی را براي استفاده در اپلیکیشن مربوطه در اختیار شــما قرار میدهــد. در ادامه همین نوار براي دسترســی بــه کلیدهاي عملکردي همچــون F1, F2 و … نیــز کاربرد دارد. اگر دوســت دارید با برخی ترفندهــاي مورد نیاز براي استفاده از این نوار لمسی آشنا شوید این مراحل را دنبال کنید:

پرش به کلیدهاي عملکردي

براي تغییر وضعیت کلیدهاي نوار لمســی از ابزارهاي موجود در اپلیکیشــن مورد نظر به کلیدهاي عملکردي F1, F2 و … کافیســت از پایین ـ ســمت چپ صفحه کلید روي کلید fn فشــار داده و کمی نگهدارید. (این عملکرد در هــر زمانــی و روي هر اپلیکیشــنی قابل اجرا است)

فعالسازي دائمی کلیدهاي عملکردي

1 -کلیدهاي عملکــردي (Function Keys )به روش اشــاره شده قابل دسترسی هستند، اما ممکن اســت قصد داشته باشید تا پس از اجراي برخی برنامه ها،همواره کلیدهاي عملکــردي فعال باشــند و نیازي به فشــار پی در پی کلید fn نداشته باشید.در این شرایط براي تغییر کلیدهاي عملکردي به گزینه هاي پیش فــرض و فعــال در نوار لمســی باید به Preferences System مراجعه کرده و از بخش Keyboard روي Shortcuts کلیک کنید.

2 -در ادامــه Keys Function را انتخاب کرده و با کلیــک روي آیکون «+»، اپلیکیشــن مورد نظرتان را به فهرست اضافه کنید.

3 -با فعال شدن تنظیمات براي اپلیکیشن مورد نظر شما چنانچه این اپلیکیشن اجرا شود، کلیدهــاي عملکردي به صــورت پیش فرض به جاي کلیدهاي موجود در اپلیکیشــن در نوار لمسی مک در اختیار شما قرار خواهند گرفت.

تنظیم سریع نور و صدا از دیگر امکانات نوار لمســی مک، قابلیت تغییــر نور و صداســت. براي انجــام این کار می توانید به جاي فشــار روي آیکون هر یک از ابزارهاي اشــاره شده در نوار لمسی، با استفاده از عملیات فشــار دادن و نگه داشتن، اسلایدر تغییر شــدت صوت و نور را فعــال کرده و با کشیدن نوار اســلایدر به سمت چپ یا راست نسبت به تغییر سریع نور و صدا اقدام کنید.

برچسب ها

آریوبرزن

آریو اشراقی هستم مدیر سایت وب آریو از بچه های خونگرم جنوب ( خوزستان )، خوشحال میشم که با اشتراک گذاری مطالب، سایت منو حمایت کنید. در ضمن عضویت در کانال تلگرام وب آریو یادتون نره!! @webario

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن